לעמוד בסקטור או אולי לקום ולהתחיל ללכת? הפתרון לזאת זו גם מהראוי ההבדל.לעמוד בסקטור או אולי לקום ולהתחיל ללכת? הפתרון לזאת זו גם מהראוי ההבדל.

בדף האחרון בספר ויקרא, לפני שממשיכים לתוך הספר הרביעי רק אחד חמשת חומשי התורה,כעבור היציאה מבית מגורים העבדים, והמעמד המרטיט{...}

Read MoreRead More