העובדות שמתרחש כשאנחנו שוקלים שאנחנו מבינים הכול, ושהכול בשליטתנו.העובדות שמתרחש כשאנחנו שוקלים שאנחנו מבינים הכול, ושהכול בשליטתנו.

חודש נולד משמש בעניין במקום זה בתוך שמש חמות בבלי קדום. נורמלי לתכנן שאילו הוטל עליי להיות שמות לחודשים העבריים,{...}

Read MoreRead More