בתי הצבע בידי בוסטון: רפורמים אם שודדי ערש? 440 סיכום: אחת הערים העירוניות והמאוכלסות ביותר באמריקה, בוסטון כפופה לסכנות הכרוכות{...}

Read MoreRead More

מדריך לסיעוד סוכנויות בבריטניה 493 סיכום: יחסי איש מקצוע / עובד בפנים NHS הינם למרבית ניטרליים, כשיקרה אחיות נוספות רואות{...}

Read MoreRead More