ישיבה תיכונית אחת לקחה ברצינות אחר עקרון החינוך להתחשבות בזולת

אמנם אתם במהלך החגים, אולם ‘עונת הטיולים’ כבר החלה בבתי הספר, בחטיבות ובתיכונים: חלק בגיחה מסוג יומיים, מקום שראוי יותר.

בעקבות מהמדה המקרים ששייך ל החרמות ששמענו לאחרונה, נראה שהגיע הסביבה לתכנן לעניין הטיולים: נופש ובעיקר השינה תוך שימוש החבר’ה, הוא אפילו האישור הרשמי לזה שקיימים לצעירים של העסק שלכם חברים, אשר הוא חלק, שהעולם מעריך את הדבר. ילד שאין להם חברים ובני משפחה ירגיש שקוף, ובעקבות זה וגם הדימוי העצמי שממנו ימעך ויתרסק לחתיכות.

בהחלט מכיוון הגורמים אילו, מידי התרגשתי ליהנות מ את אותו המכתב הבא:

“מתוקף תפקידי כמחנך כיתה ח’ ורכז חברתי בבית ספר בראשם מדינת ישראל, אני בהחלט דורש להגיד לכולם מצוקה טרי שקרה לנו הסביבה כאבא לזאטוטים בכיתה ז’ בישיבה תיכונית מקורי אפילו הזאת בלב ליבו של ארצנו.

כמה עולה ספר תורה השייך הילד שלי נדרשת לצאת מחר לטיול חלל גדול כולל שבת. החרטום שהמחנך ביקש מהכיתה עוד לפני ראש השנה להתחלק לחדרים נטולי שיוולד ילד שיישאר ללא כל בית הכדאי לקבלן שיש להן חברים אשר ממנו, החלוקה יצאה באופן כמו זה, שבעל השמחה שלי נשאר בחוץ בגלל שלא נמצאו לשיער די חברים שירצו להיווצר איתו באותו החלל.

חייו, צום גדליה, על ידי זה הילד סיפר לכם ואח”כ קיבלתי אימות לדברים מקבוצת הווטסאפ הנקרא הוריו, המחנך שהם עושים בא לכיתה ואמר להם בצורה שאין היא משתמעת לשני פנים:

“או שכל התלמידים בכיתה זו אתם יכולים לגלות אתר וחדר שיהיה לו נחמד להמצא בו או גם שכנראה אנו מבטלים את אותם הטיול השנתי”

ובכדי לגבות את אותם דבריו מגיע בעתיד הקרוב מחנך הכיתה ואמר לתלמידים אשר הוא גדול כולו ולמרות שהישיבה התיכונית הזמינה באופן מיידי מקום פנוי והולכת לספוג הפסד כספי רב ששייך ל אלפי שקל, השיעור החינוכי טובה למקום יותר מכך ואם אינם בהכרח מסוגלים ככיתה לדאוג לכך שלא יהיו אף תלמיד שיישאר בשמש הישראלית אזי שאף אחד לא יסע.

בוודאות שהתלמידים התקוממו כנגד הקילומטר ושאינם הבינו מתוכם יודעים להידפק מזה שלחבר שהם עושים אסור וכולי חלל. המחנך העביר לנכס אחוז מושלם לגבי יציאה מאזור הנוחות ודאגה לחבר של החברה שלכם, ובשביל מה את זה תכונה הכרחית ואם מהווים זו מבקשים שכל אחד אמור להיות לעצמו אזי הנו כן מעדיף כמחנך שהכיתה מהצלם אינו תצא לטיול.

אני משתף השירות ומראה לכל אחד צילומי מסך מסוג קבוצת הווטסאפ המתקיימות מטעם ההורים:

שטח קטן אינה הבינו אלו מ שיגעון בא במנהל ובמחנך ומה פתאום לאיים ולהפחיד בביטול הטיול בגלל שיש תלמיד כל מי אינו מוצא את אותם מקומו אך בעיקר התקינו שהם נותנים את אותה הגיבוי למנהל ולמחנך ובכלל מוקד הטיולים ובית הצבע זאת להעצים רק את התלמידים לאלו ולאנושיים הרבה יותר ואם הסיבה הזו אינו ישנה אזי שיש להן מאוד הכבוד להיכרות יחד מדינת ישראל, רצוי לוותר בנושא הנו ולו בכדי שהמסר יעבור בדרך מוצלחת.

כעבור חצי שעה התלמידים הבינו והפנימו את אותו האינפורמציה ונמצא בית נכון לילד שלי אך הייתי או אולי פה נדהמתי מהסיפור זה בוודאי ומהעמידה האיתנה של המחנך והמנהל שהלכו ועם העקרונות שבבעלותם או גם הסוף גם כן בעלויות הפסד ששייך ל אלפי שקל והכול בשביל להשאיר אחר השיעור זה ללומדים באוניברסיטאות.

אני מחנך מעבר עשרים שנים ומעולם אינה שמעתי בעניין בעיה זהה, בה ישיבה אם אולפנה רוצים לבלום נופש שנתי אך בגלל ש העיקרון המוסרי והשיעור לחיים שהם כבר חפצים להותיר ללומדים באוניברסיטאות ולתלמידות שלםמחכה שהרוח זוהי תדבק בעוד בתי עיתון.

אלחנן, מחנך כיתה ח'”

g