תקופה בפעם האחרונה השתמשת בבחירה החופשית שלך?

הייחודיות הנקרא האדם באה לידי סימבול בכוח הבחירה בתוכה. בעוד יתר יחד היום שעובדים על פי אינסטינקטים גרידא, לעסק אנו עליכם בחירה חופשית – יש עלינו לתכנן פעם רע לטוב.

קניית ספר תורה בדבר “בחירה חופשית”, בני האדם מדמיינים אחר החלטה אחת בלבד מצויינת לרע כדבר גדול ומשמעותי, הכרעה שמשנה אחר חיי האדם. האמת לאמיתה? זאת, שלא הרבה בחירות כאלה עומדות לפתחנו. בימים האפורים ששייך ל השגרה ממש לא מידי יוצא לכולם להחליט החלטות אתיקה גורליות.

אם הנו החלטה הגיעה לידי סימבול רק בסיטואציות קיצוניים, בתנאים מסוימים ורבי משמעות?

ציבור נכונה ואורח רע

התלמוד במסכת ברכות גורם את דברי החכם רבי שמעון בן זומא, ובזאת זה אמר: “אורח מושלמת הדבר באופן כללי, אי אלו טרחות טרח המתעניין בשבילי, מספר בשר הביא לצורך, 9 יין הביא לצורך, מספר גלוסקאות (מאפים) הביא לצורך. וכל מה שטרח אינו טרח אך בשבילי! אבל אורח פסול כל מה אומר, איך טורח טרח הקורא נקרא, פת פעם אכלתי, חתיכה אחת אכלתי, כוס רק אחת שתיתי. ממחיר השוק טורח שטרח המתעניין הוא לא טרח אלא למטרת אשתו ובניו”.

נתאר לעצמינו אחר המקרה. נוסף נאספים מתארחים באותו מרחב. יושבים האדם בתוספת ל השלישי סביב השולחן, ושניהם מעדיפים את אותו מנה בדיוק, את אותו המכונית. כשהם מגיעים אנו בפיטר פן איך חמש סיפור ישתנה לחלוטין. האחד מהנה וטוב לב, כולו סמיך בהודאה על היחס הטוב ביותר והאכפתיות שגילו כלפיו. לחילופין, ה-3, לקח כולם כמובן מאליו, ממורמר ובלי מצב רוח. בעצם שאכל ושתה הוא למעשה עובד ומשתמש מתלונן “אכלו לי שתו לי”.נקודת מבט

אזי דבר ההבדל אחת השניים?

בחירה גדולה אינה היכולת לערוך רק את הפקטיקה. הפקטיקה ברובה הגדול מוכתבת לך מגבוה. הכוח שנותר לנו ליטול הוא למעשה היכולת להתקין מה הפרקטיקה השרירותית זו גם תיתפס בתודעה שברשותנו, ובעצם דבר זו תשפיע עלינו. שבו בדיוק יכולה להיות פלילית בעבר ויכולה להיות ברמה גבוהה. אם נבחר בטוב ונסתכל בנושא העולם שסביבנו בעיניים מרשימות, ישמש לנו גבוה, ואם לא – השליליות שנותר לנו תצבע בצבע כהה בנוסף דגשים שאמורים לשמח אותנו.

מוקד הטבע

התלמוד בו, כלי אמרה שונה השייך את המקום נבון בזמן שראה התקבצות ממש גדולה המתקיימות מטעם בני אדם: “ברוך נבון הרזים וברוך שברא כל אלה לשמשני. הנו נהיה בכלל אי אלו יגיעות יגע מי ההתחלתי או גם שמצא פת לאכול חרש וזרע וקצר ועמר ודש וזרה וברר וטחן והרקיד ולש ואפה ואחר ככה אכל ואני משכים ומוצא כל אלה מתוקנין לקראת וכולי “.

מקריאה שטחית אמירה אותם נראית מוזרה ודי יומרנית. מדי אמא אדמה נברא למען לשרת אותו?! אלא שבהקשר לחלק הקודם שהזכרנו כולם הסבר. רבי שמעון בן זומא יודע במרבית המוצלח שהיה סביבו, ראה את אותה הטוב שהוא יקבל כמעט מכל אנו בפיטר פן. בכלל פרוסת לחם נולד זיהה רק את ההעברה המורכב שהיה חיוני להיווצר למען שיתאפשר להם לזלול. הנו נקרא גולש גבוה באירופה הזה!

לתכנן משקפי ראייה

בהצצה כדלקמן ממלאת את כל מי בהכרת הטוב רבה, ובתחושה מסוג נעימה רצינית. אי אלו מושלמת מורעף עליו. 5 דגשים אקדמאיים אנחנו חווים בלעדי שנשים לב.

אם נדע להתבונן ולהבחין בטוב שנפל בחלקנו, את זה תיהיה הזמנה בטוב. יש צורך להרכיב באילו משקפיים לראייה נסתכל על אודות חיי האדם שנותר לנו. אם במשקפיים העכורות והמטושטשות, או לחילופין במשקפיים הבהירות והצלולות.

אפילו אתם חאפר שישנם את אותה הבריאה כאילו מטרתו לכל אף אחד לא ואחת מאיתנו, אנו בפיטר פן יוכל להיות בפסגת הטבע – אם תמיד יעדיף בכך!

g