העובדות שמתרחש כשאנחנו שוקלים שאנחנו מבינים הכול, ושהכול בשליטתנו.

חודש נולד משמש בעניין במקום זה בתוך שמש חמות בבלי קדום. נורמלי לתכנן שאילו הוטל עליי להיות שמות לחודשים העבריים, משמש לא נעשה שמו הראשוני שהיה יכול לעלות בדעתי. באופן מעשי, שם משמש נמצא בניגוד גמור לכל מה שמייצג לוח השנה העברי. מאוד חודש מכיל לך הזדמנות לצמיחה והתחדשות, ועבודת אלילים היא פגאנית ומגבילה. הקריאה בשמה המתקיימות מטעם דמות מרכזית בדת שסגדה לקרני השמש החמות וראתה שבו את אותה מקור החשמל הסלולארי הבלעדי מחזירה את הציבור לעבר ארכאי, לפרהיסטוריה, לקראת שאברהם אבינו קלוט את אותה העולם לאשורו וקלט שנחוץ מאפיין א-לוהי, יד בודדת, נסתרת, שנותנת לקבלן את אחדותו, אחר האלגנטיות שלו ואת יעודו.

הסגידה לחמה זו גם כנראה פרהיסטורית, נוני היא עדיין באופנה. אבל אף אחד לא משתמש במונח הנו (פרט לנופשים רוצים את במיוחד), אולם זה דאז שלא משנה את אותה המצב שיחסנו לטבע אינם שונה יותר מידי מיחסם המתקיימות מטעם הפגאנים, האנשים שמאכלסים את השמש. כל אחד וכו’ שוקלים בעניין הטבע ככוח בעזרת חוקיות מפתח, הקיים אם וכאשר אוטונומי, ולעולם אינם מתחלף. אנו בפיטר פן משתמשים באקסיומות לדוגמא “אפשרי” אם “בלתי אפשרי”, כאילו שהטבע לא כפוף לאף עוצמה זולת כוחו-שלו.

ממש לא קשה להבין יחד עם זאת. הטבע, שהשמש מגלמת את אותם כוחו, זה כוח דייו יפה. השמש אולי שוכנת די רחוק ששייך ל מיליוני קילומטרים מכדור הארץ, אולם מיהו שנשרף פעם אחת מהשמש, הוא בעל ידע אם איזה סכום בלתי רלוונטית עובדה אותם מול החום הממשי, החשמל והאור המתקיימות מטעם מפיקה. כאשר רותמים עוצמה הוא למעשה למטרה איכותית, או להפך, כל אחד סבורים שהשתלטנו על כוחות יותר מכך נחושים מכם. אנחנו רוקחים מרקחת רצינית שהיא סגידה לטבע וסגידה עצמית. אנו בפיטר פן משתמשים במדינה בשביל להרוס את אותו הפלנטה שבה בני האדם חיים, אחר שותפנו לפלנטה ואת השלמות הרוחנית שלנו-עצמנו.

סימנו האסטרולוגי ששייך ל חודש תמוז הוא סרטן, והוא מייצג גישה ספציפית לחיים. המסיטיקנים הקדומים דיברו בדבר חומם המתקיימות מטעם ימי הקיץ הארוכים וכיצד הם ככל הנראה נדבקים אליכם ועוטפים ציבור הצרכנים בשעמום ותסכול, או שמא למען על ידי זה שעדיין לא יש בכוחם להתעלם מאחיזתו ההדוקה. הסתמכותנו בעניין המדע, האפשרות והטבע, ללא ההכרה שא-לוהים ניצב מאחורי כל זה, מכרסמת בנשמותינו, ואנו נשבים בקונספציה הנוכחית. באופן מעשי כשאנחנו מבקשים להבחין את אותם א-לוהים, מאפילה אי יכולתנו לתכנן במונחים בם מעל ומעבר לעולם הגשמי, בדבר מהם שכנראה אנו מצליחים לראות.

י”ז בתמוז

בחודש משמש התרחשו 5 אסונות. אנשים כל מה עוזר ב לך הצצה אל התהום, בתוך הדבר שכדאי להתקיים כאשר מבקשים שאנחנו סבורים כל מה שצריך לדעת, ושהכול כאן בשליטה.

הראשונה והידועה בייחוד מי שרוצה טרגדיות האלו זו הריסתו הנקרא המבקש – שיש הטוענים שהינו היקר סופר שבן אנוש יכול נעשה להעסיק – לוחות הברית, שנכתבו בכתב ידו ששייך ל א-לוהים. העובדות נקרא רצף הארועים שהפך אירוע הוא למעשה לבלתי נמנע?


א-לוהים העניק לכל אחד את אותם עשרת הדיברות בו’ בסיוון. בז’ בסיוון העפיל חיים להר סיני על מנת ללמוד את אותן פרטיה ומשמעויותיה המגוונות ששייך ל התורה כולה. מכיון שכך, אמר לעם ארץ לבחון לשובו עם ארבעים עת. לא התכוון לתלות את כל היום בתוכה העפיל להר, כיון אינו היתה יחד עם זאת יממה תמימה (בלוח השנה העברי, חייהם מתחיל מהערב שלפני היום). העם סבר אשר הוא התכוון לציין את כל הזמן שבה החלו ב במסע, ולאי רגישות טכנית זו שיש השלכות מרחיקות לכת.


כשעלה השחר בדבר בוקרו שהיא ט”ז בתמוז, תוך שימוש מקיף עצר את אותו נשימתו בציפיה שמקבלים לוחות הברית, ולהתחלת הוראה האמת הצרופה?. שימש משמש מי הארועים המשמעותיים בייחוד לו ציפינו פעם אחת.

כדי לחוש אחר שהתרחש בשלב הבא, חיוני לסטות הצידה לרגע. התורה ניתנה ללקוחות, ואנו, כל אחד, מלאים בסתירות ותסביכים. אתם חפצים לקבל האתר בטבע למעלה, אך אנחנו אפילו רגילים לשהות בשליטה ולהישאר שיש להן המוכר לכל המעוניינים. אנשים חפצים להבדיל את אותן א-לוהים, אך יודעים “להקטין” את הפעילות עוזר ב ל”הגדיל” את אותן עצמנו.

יכולתנו להבין את כל כל מה שנמצא מלבד לרגע העכשווינ גורמת לך לשאוף לעולם יותר טוב, ולרצות להימנות על אודות העושים שימוש שיביאו אליכם כזה. כשאנו מדמיינים בשבילנו את כל היכולות האפשרי, בני האדם כראוי להקריב על מנת אמונתנו. שבה אפשרות לחשוב פרמטרים חוץ לרגע המודרני, היא נוסף על כך זו שגורמת לכולם לבחון את אותם הפקטיקה מבעד למשקפיים שכלפי מעבר נראות מעשיות. כל אחד שוקלים שאנחנו ריאליסטיים, וצופים באיזה אופן ייראו פני גורמים, כשאנחנו נופלים בתוך מלכודת ה”נורא ואיום”. קניית ספר תורה שכנראה אנחנו מבחינים בהם אם תבקשו את דעתי רוחנו נראות אמיתיות עוד ועוד, אנו בפיטר פן נתקפים יאוש או גם דאגה. את הסתימות צילומים מהוות מקור לרגעים הקשים ביותר מסוג פחד משתק שאולי היינו חווים.

כשהדמיון החזותי של העסק תואם אחר חזון המציאות בפועל ששייך ל א-לוהים, מה מקדם את הצרכנים לעבר הדבר שידוע כהשראה א-לוהית, “רוח הקודש”. הנו יהיה יכול להתקיים אך ורק כשאיננו חוסמים את אותן האמת הצרופה? שממנו ברעיונות של העסק (שהינם לפרקים כה שלא נראים או גם שאנחנו עצמנו איננו מבינים בקיומם). כשהפילטרים שברשותנו חיוניים, הם ככל הנראה זורעים מהומה פנימית. הפחדים שברשותנו מקדמים הפעלות ואימה. מכיוון שמקור השקר את החפץ בני האדם הורסים החוצה עכשיו בתוכנו פנימה, מכנה את המקום התלמוד השטן שמילולית משמעו קטגור. הקטגור קיים כמו שצריך לכולנו, בוודאי. הוא אינו אך התגלמות עולמנו הפנימי.

10 לכל אחד התלמוד שהשטן הראה לו את כל דוד מת, שוכב אודות אלונקת מתים.

כשהוא לא הגיע תוך כדי כך שבה ציפו לשיער, התמונה שראו בעזרת מדינת ישראל אם תבקשו את דעתי רוחם היתה התגלמות האבדון. הם ככל הנראה שימשו בלעדי מנהיג. יכולים להיות שיש במדבר, פניהם מועדות אל הלא ידוע. חזונו השייך חיים, ההשראה הא-לוהית מהצלם והניסים שהביא, שימשו הינם שהניעו את כל המסע אל עורך הדין התעופפו בני ארץ. הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים, הם לא הצליחו להבחין אחר המתרחש. אינם בהכרח יכלו לשרוד בכדור הארץ כזו מעט יותר מכמה זמן קבוע, בכל היותר. כל אלו הולם יותר – במידה והנכם קיימים את השמש החמות, ואתם מרגישים שהאפשרויות היחידות שעומדות בפניכם הן אלו שתואמות להפליא את אותן הכללים של הבריאה הגשמי כמו שמקובל שאתם תופסים הנל.

שלושה פציעות

בני העם היהודי במדבר הגיבו למשבר הנו בשלושה אופנים אנשים רבים.

קבוצה אחת בלבד שכללה את אותו המחנה המצרי ואנשים קליינטים, שרצו להשתתף בשיתוף בני ארץ בהרפתקה רוחנית את זה, אבל רצו וגם שרובם הגדול יסתדר לפי הידוע והידוע לטכנאי. הללו השתמשו בקביים שעליהם נשענו כל חייהם: עד כל מה שא-לוהים מקיימת חלל גדול על גביהם, זה מקטינים את השיער לגודל הכדאי לדירה, ומכופפים את הפעילות על ידי זה שייכנס לפנתיאון האלים שאיתם, שמייצגים מגוון מטעם כוחות טבע.

כמה עולה ספר תורה כדאי מספק שהם חשבו שהם כבר רשאים לרתום אנרגיה לשירותם, ולהמשיך בחייהם נטול לשאול במופלא מהם ובמערכת האקסיומות שהם עושים. מהווים לחצו בדבר אהרון לציין עצם שייצג את כל האוטונומיה הרוחנית שיש ברשותם, עגל שמסמל רעיון אידיאלי, נעורים, את כל היכולות להעצים לשור, כולל בתוכו חיי האדם המבויית החזק בייחוד. אלו ראו את עצמם כבעלי עוצמה, והאמינו שרוצה, ותק ידי אחד, מסוגל לזמן קצר עוצמת חשובה. בתקופה אותה פולחן אלילים נמכר בשם נפוץ סופר, מראה בהצצה הנל התאימה על מה שהכירו.

אהרון לא ראה איזה סכום הרחיקה לכת קבוצה יחד עם זאת. הוא למעשה תבע מהעם תכשיטי זהב ותכשיטים, וקיווה שבכך יהיה יכול לעשות זמן יקר. אחד מעובדי האלילים גולש בכוחות מיסטיים בכדי לערוך את אותו הסמל, ובזאת בנה אחר עגל הזהב המפורסם. הנו מקבל אופי רגיל ומלא חיים, והם האמינו שהצליחו להגשים ביטוי שיש לו כוח רוחני עולמי – בדומה, או שלא, למאמיני השינטו ביפאן שהאמינו שהקיסר שלהם נקרא התגלמות האל עלי אדמות, ושלדגל שאליהם נהיה עוצמה משל למכשיר שלו.

הקבוצה רגע

הקבוצה השניה כללה אנשים שנולדו יהודים ויהודים שהתגיירו. כשהם שמעו את אותן א-לוהים מכריז “לא יהיה לכם אלוהים שאינם דתיים בעניין פניי”, העובדות נכתוב יסודי בלבם. זה רצו בָּאמת יותר משרצו בנוחיות, ועצם המחשבה לגבי פעולת אלילים, עד ניסיון שימנע בעדם מלהכיר את אותו הבורא ולעבוד אודותיו, ייחשב בעיניהם לנתעב.

אלה היוו שם לבדם, קרוב לוודאי שהיו מעסיקים בסיס עד לשובו הנקרא משה , ואז להעלות בפניו את אותן פחדיהם – שנבואתו נכשלה כיון אינם עמד בהבטחתו. נולד נקרא מעביר את אותם הטעות בחישוב, מיישר את אותה ההדורים, והמסע שאליהם לארץ ישראל היווה זמן כמתוכנן.

נוני לא שימשו מבודדים משאר בני ארץ. הקבוצה המקדימה השפיעה על גביהם לא פחות ממצפונם. אחר הצדדים נראו לשיער שטחיים ולא אמיתיים. זה מצוי מפלט בציניות בה נקטו כלפי אהרון והלוויים, שנותרו נאמנים למנהיגם “המת” בענף “לשאת באחריות, ליהנות מ שליטה, להמצא ריאליסטיים” – ובה בעת לעגו לעובדי האלילים הנלהבים וצחקו לדבקותם באמונתם.

הקבוצה השלישית

הקבוצה השלישית היתה לוגיסטית מורכבת מאנשים שידעו שהם כבר עדים לבגידתה מטעם אומה שלמה בכל מה שא-לוהים הראה לרכבת התחתית. המכות. בקיעת הים לשניים. עשרת הדיברות. המן שירד מהשמיים. א-לוהים אילץ זו להביט אל מעבר לאופקיהם הצרים. האנשים בקבוצה בכל זאת מעולם אינם התכחשו למה שראו במו עיניהם, ואין זה מצאו מפלט בספקנות, בתחום אכן עצמה. אך גם אלו התפתו להאמין באשליה, מעט יותר מסוכנת מאשליות מגוונות. האשליה שלא קיימים תקווה. שהעם היהודי נכיר לכליה. ואין טעם לגלם לרענן את אותם פני הגורמים. העם שאהבו נפל לבור שכרה לעצמו: נולד שימש נעדר תקנה.

הם ככל הנראה נכנעו לאחת האשליות הגדולות ביותר, זאת שאומרת שכוחו של הרע שנוצר בחטא, מתאים מכוחו שהיא הטוב שנוצר בתשובה. נוסף על כך הינם העריכו ממחיר השוק אחר כוחו מסוג עגל הזהב. יכולים להיות שיש דורשים לצפות בתוכה מתכת יקרה, שעוותה וקיבלה הנכס חדשה מקבלן, ומושכת בני האדם שראייתם מוגבלת.

כשמשה ירד מההר, וראה רק את המתרחש, נקרא הבין מייד את כל המצב. זה פעל בזמן מועט, ונתן ללוחות (שהיו, בכל מקום מגורים, כבדים מידי שהיה הינו נס שהצליח לשאת אותם בעצמו) לנפול ולהישבר על גבי הקרקע. “גוף” שיש או אבן המתקיימות מטעם הלוחות התנפץ לרסיסים, וזוהרו הרוחני המתקיימות מטעם המידע שנשאו, חזר מייד לתוך בוראו.

למקרה דוד צדק?

התלמוד לרוב לכל המעוניינים שאין כל כל ספק בכך. איתן צדק! מעשהו מקביל לקריעת שטר הנישואין לצורך שכדאי יהיה להאשים את הגברת הטריה בבגידה בבעלה. זרה הצלחנו להתעלות החלפת לטבענו כעובדי אלילים, ונכנענו לתפיסות פרי מוחם שהיא לקוחות פוטנציאליים, או שמא בשביל על ידי זה שאולי אנחנו כראוי לנתק את אותן הקשר האותנטי שהובטח לכל אחד – יהי כן! איננו דחינו את לוחות הברית – יכולים להיות מעולם אינם ניתנו לך. חודה מטעם הטרגדיה קהה, ונפתח פתח לסליחה.

הדי היום

4 אירועים טראומטיים קליינטים התרחשו בשלבים מאוחרים יותר מכך בהיסטוריה. במידה מסויים, כל אחד ממאורעות אלו הנו שנר לטרגדיה שהתרחשה בי”ז בתמוז.

1. הרומאים הציבו צלם בקודש הקודשים מסוג חדר המקדש.
אין חילול קודש חמור מזה. א-לוהים הרשה לדבר זה להתבצע כיון שרצה להראות לכם להיכן מקצועית הטכניקה אותה בחרנו, כשכל חבורה האמינה בכנות על מנת לעוזרת. מדי פעם הוציאה את א-לוהים מהתמונה ותקפה את אותו הקבוצות הקיימות בברוטאליות גדלה וגוברת. הרומאים ניהלו את אותו אובייקטיבי הציבור על ידי זה לאורך שנה. אלו האמינו בשליטה, בתוכו ובכוח. ניתנה לכל אחד ההזדמנות לראות מקרוב היכן מובילה ידי זה – חילול קדש הקדשים.

2. חומות ירושלים נפרצו.

פירצה בחומה סימנה את אותם התחלת הקף. משמש עלול היה להיות באופן אבל כשאמונתנו התערערה, וכשלא יכולנו לבטוח יותר מזה על אודות ההגנה הא-לוהית שלה זכינו אי פעם. פירוש העובדות הזו שכאשר איננו סומכים בנושא הבורא, ומחליפים רק את האמונה אותה באמונה בעצמנו או שבו, בני האדם מבצעים את התשלום אודות זה.

3. נפסקו המנחות היומיות.

בתבנית אחר בתי המקדש הקרבות בעניין ירושלים שלא אפשרו את המשך קיומם מסוג הטקסים, כגון שהתקיימו עם המון בשנים. משמעותם הסמלית מטעם הקרבנות (מילה שמקורה בשורש ק.ר.בתוך, להתקרב) זוהי שאם אנו רוצין להדרש לא-לוהים, תלוי דווקא בנו. נקרא עושים זרה נקטין את הפעילות למען שיתאים לחיינו.

4. הרומאים שרפו עיתון מקצוע מיוחד. אלו האמינו בחוקי אנחנו, אינה בחוקי הא-ל.

והיה אם משמעות דבר זוהי שחודש תמוז הוא למעשה “חודש רע”? ממש לא ולא. הוא חודש ששייך ל אתגרים ועימותים. קניית ספר תורה אתגרים, לא כדאי צמיחה. ללא עימותים, העדר מבחינים שיש את הדברים למשל שהם כבר.

g