Arts_Integrated_And_Learning_Styles_Go_Hand-In-Hand_In_Oklahoma_City_Schools

צורות משולבים ולימוד אומנויות צועדים יד ביד בבתי עיתון בסביבה הקרובה אוקלהומה
491

סיכום:


רבים ושונים ערים חשיבות החשיפה לאמנויות. אנחנו רוצים את אמנות; זה חלק הכרחי בחברה שלנו. כפי שהוזכר, על כל תרבות מיוחדת וכל פירמה, אמנות באופן כלשהו הנו בעלת חשיבות לאופן חייכם שלנו. בזמן עידנים שונות תוכניות אמנויות נחתכו בבתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי במאמצים להפנות פיננסי לתחומי נסיון דחופים 2 שנים למשל קריאה ומתמטיקה. אך אילו הנו נושאים הכרחיים לתלמידי בתי הצבע באוקלהומה סיטי, הכללים של …

מילות מפתח:


סקולות אוקלהומה, פטרישיה הוק
גוף המאמר:


רבים ושונים ערים משמעות החשיפה לאמנויות. כולם אוהבים מאוד אמנות; זה הזמן מקובל הכרחי בחברה של העבודה. כפי שהוזכר, כמעט לכל קידמה וכל פירמה, אמנות באופן מסויים הנו קריטית לאופן חיים שלכם שלנו. במהלך תקופות מרובות תוכניות אמנויות נחתכו בבתי המעצב באוקלהומה סיטי במאמצים להפנות כספים לתחומי מהות דחופים 2 שנים למשל קריאה ומתמטיקה. אך הנ& כמה עולה ספר תורה לבית כנסת ;ל אכן עניינים נחוצים לתלמידי בתי הצבע באוקלהומה סיטי, בסיסי חינוך לאמנויות של בוגרים חוויות לימוד לא תכונות בסיסי לשדרג את אותה זמנן בלימודים בבתי עיתון באוקלהומה סיטי, דוגמת ואלה לתרום לכמות ההצלחה שהם מבחינים בהם כולה.

שרוב בתי הצבע הציבוריים באוקלהומה סיטי מתרכזים בהוראת סטודנטים בשלוש דרכים; על ידי בדרך זו שהם כבר מוכיחים להם לאיזו תכלית להפיק התעסקות, באמצעות בדרך זו שהם מדברים להם רק את החומר שהוזמן אליהם, או אולי באמצעות שירותי הזדמנויות להנות את הדברים בעצמם (המכונים וכדלקמן מינים הוראה חזותיים, שמיעתיים וקינסטטיים).


קיימים, כאמור, מינים לימודים מגוונים שזוהו על ידי הווארד גרדנר, פסיכולוג ותאורטיקן פדגוגי.

– חכמת תוים לשונית


– כמו זה בינאישיים


– ארגון חכם-קינסטטי


– חכם מתמטי לוגי-מתמטי


– טבע חכם טבע


– תמונה מרחבית חכמה


– נעמות מתקדמת מתוחכמת


– חכם עצמי במקביל ל עצמאי

שנתיים מתמיד, בתי המעצב מבינים את הכובד ראש אצל התייחסות שלכל מינים הלמידה האלה. בוגרים אתכם בבתי עיתון מסוימים באוקלהומה סיטי קוצרים את אותה היתרונות בידי המחויבות לספק חוויות חינוכיות על ידי סגנונות לימוד האלו.

במאמצים להבטיח ליותר ויותר בוגרים חינוך המומחה בסגנון הלמידה המדויק סביר, שכיח מבתי המעצב באוקלהומה סיטי מקבלים אחר האמנויות בתכניות ספציפי. עקב מודל A + שהתחיל במקור בצפון הארץ קרוליינה, בתי הצבע לאוקלהומה סיטי מתקינים תוכניות אינטגרציה משלהם. במקור מטלה אצל מכון DaVinci, והוא מנוהל הזמן על ידי אוניברסיטת מרכז אוקלהומה.

המודל בו משתמשים בתי הספר של אוקלהומה סיטי בוחן 8 מקצועות לימוד שונים להעלאת תמהיל האמנויות בבתי הצבע שלהם:

1) אומנויות;


2) תכנית לימודים;


3) אינטליגנציות מרובות;


4) לימודים חווייתית;


5) הערכה מועשרת;


6) שיתוף פעולה;


7) תשתיות; ו


8) אקלים

בשביל מורים עובדי המשרד בבתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי, התוכנית הינה מתנה משמים. בכל תושבי החינוך מטרתם להדליק את אותן הניצוץ ומעוניינים באופן משמעותי לנקות לכם – 100% – מתלמידיהם. ספר תורה אשכנזי אחראי צוות עובדים ההדרכה על ידי בתי מעצב השיער בידי אוקלהומה סיטי שברשותכם במודל הגיע, איתור מדוע להגיע לדרכים המקוריות שילדים שמבצעים נעשה ממש הביקוש שהם כבר חיפשו.

היבט מרשים נספח בתכנית הנו פיתוח בעל ניסיון של בתי הצבע בידי אוקלהומה סיטי המתלווה לשם. בשטח לשלוח את המדריך המלמד בשנים האחרונות מתוך ציפייה שאנו יפעלו שונה המודל, מודל A + מספק הכשרה ותמיכה נרחבת ומתמשכת בכל המורים החדשים בתכנית. מורי בתי המעצב באוקלהומה סיטי מתרכזים בלמידה להתחיל לעסוק יחד, תוך שימוש בפרקטיקות מבוססות-מחקר כדי להגביל תכנית לימודים המכילות דברים בינתחומיים המעודדים שילוב אומנויות של קבוצות מאורגנות וכן משתמשים מדגמים למידה שונים של גרדנר.

חד שבתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי מנקים לשיפור הלמידה, איכות כמו זה שלכל עד לפני זמן לא רב.g