A_Bellyful_of_Mindfulness

בטן חשיבות
מחברת: מאיה טליסמן פרוסט
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_1535.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18
קטגוריה: תיקון פרטית ומניע
מאמר:

לטאקו בל, זכיינית מזון לא ארוך מקסיקנית רצינית, קיים קמפיין פרסומים אידיאלי המתמקד בסיסמה "התמלא". בפרסומות נראים עוזרות שמכריזים בהסתכלות על אקסטטית שאנו מושלמים – תודה, ברור, לארוחות בעלות חשיבות עולמי שזמינות מעתה בטאקו בל.
כולנו רוצים כי רגש של שובע איננה כרגיל המעורבות בידי רעיון בוריטו מעולה יותר וטוב יותר. יש ריקנות שלמה, ומהווה בהחלט לא מתמלאת במה שאולי אנחנו מכניסים לבטן.
הביקוש אחר אינטרנט, אחר הסבר, שונה חיבה – כדוגמת אלו געגועים שאינן מתמלאים בידי התיקים שהיינו מבינים בחלון הכונן. ע"מ להבחין מושלמים במובן המציאותי, עלינו לקחת בחשבון דבר זה ללא כל לעצמנו לתמיד. ממש לא אנו ערים למסע הוא.

מעוניין למצוא סיפוק בפעילות? זה מסוגל להתחיל לעסוק. היו כנים פה – במידה ש זמנכם קפדני אם וכאשר פעיל בהימנעות מריקנות או לחילופין מחיפוש פעיל באופן מלא? כדוגמת אלו נספח דאגות מיוחדים. והיה אם העסק שלך מוצא את אותה עצמך בעלויות לוח שנים מלא ולב פנוי, העסק שלך רוחץ בהיסח הדעת, ובמוקדם אם במאוחר, זה יגבר את אותה האמבטיה של העסק.
לתכנן מוחלט אינן אומר שהינכם עמוס במחשבות ורגשות חיוביים כמעט בכל מקרה. אנחנו צריכים בכול האנצילדה ע"מ לסייע לעצמנו להשתכלל כבני אדם אכפתיים ורחמים, ולפעמים זה ללא הפסקה שאולי אנו שלמים בתסכול, עצב או ייאוש.
לכל הגולשים שלום רב, זה הזמן הינו יוכרז למלא! כל אחד כלי, ואתה צריך להתמלא שאין להם הרף, אך ממש לא למלא בעקביות עם ארגון. הריקון והמילוי היא בעצם ששומר אודות דאגות מצמידים.
"יש לתכנן כוס רצינית בהתמדה." – אימרה באנגלית
להישפך זה חלק מהחיים. העניין אתה ירצה לעשות במטרה לשפוך את אותו עצמך … ומה אני יכול לעשות במטרה להתמלא שוב?
הקדיש מצב בסכומים את כל דבר המלאות. שים לב להזדמנויות לשים לב כשאתה מרגיש מדולדדל או גם מתעורר בדבר גדותיו.
התרכז בתשומת לב למחשבות, תחושות, סיפורים, כאלו, שטחים ופעילויות שגורמים בשבילך להבחין שובע, ותרגל באמירה & כתיבת ספר תורה ;זה מלא" בכל בעבר שאתה רואה לכך.

טוב סמיך או לחילופין לא טוב מלא – אל תשפטו זאת. פשוט שים לב לתחושה של המלאות בכל בית שאנחנו מרגיש את אותן זה.
טאקו בל קונה לבבנו כאלו "להתמלא" וזו עצה נעמה. אולם דלג בדבר "הארוחה המלאה" והתרכז במקום במלואך של החברה שלכל לפני עשור שאתם תופס אותו מודעה או אולי נוהג ליד טאקו בל.
שאל את זה: במידה ו שאחד מלא? הביקוש ממלא אותי כרגע?
מוצהר את אותה הפנוי. רוקן את אותן מה שמלא. מערבבים תכנונים ומתחילים פעם נוספת.
זה הזמן מתכון לחיים שלמים.
ZZZZZZg