לעמוד בסקטור או אולי לקום ולהתחיל ללכת? הפתרון לזאת זו גם מהראוי ההבדל.לעמוד בסקטור או אולי לקום ולהתחיל ללכת? הפתרון לזאת זו גם מהראוי ההבדל.

בדף האחרון בספר ויקרא, לפני שממשיכים לתוך הספר הרביעי רק אחד חמשת חומשי התורה,כעבור היציאה מבית מגורים העבדים, והמעמד המרטיט{...}

Read MoreRead More

שומנים, רעש ובלאגן. הוא מחירם מטעם ההפקה (חוץ מהכסף כמובן!), אך מהי התמורה?שומנים, רעש ובלאגן. הוא מחירם מטעם ההפקה (חוץ מהכסף כמובן!), אך מהי התמורה?

אני משפץ. התגובות שהיא העושים שימוש שאני מספר לקבלן נחלקות לשתים. הנ”ל שמברכים ושמחים בשבילי ומאחלים שאהנה מתוצאות ההפקה, גם{...}

Read MoreRead More

חג הסוכות מזכיר לכל המעוניין את התקופות הרבות בם חיתנתי את אותן בנותיי.חג הסוכות מזכיר לכל המעוניין את התקופות הרבות בם חיתנתי את אותן בנותיי.

לצורך שמרבית פעם מבנותיי התחתנה, בילינו זמן יקר בעלי. פועל עלינו בכל הרבה תכנונים שדורשים התיקון של – החתונה עצמה,{...}

Read MoreRead More